آزمایشگاه بیمارستان رازی

نام آزمایشگاه: بیمارستان رازی
مدیر:
  آدرس: تبریز، جاده ائل گلی
 تلفن تماس:
547379

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.