آزمایشگاه بیمارستان شفا تبریز

نام آزمایشگاه: بیمارستان شفا تبریز
مدیر: دکتر حسین بایبوردی
  آدرس: تبریز، خیابان منجم - روبروی باغ گلستان
 تلفن تماس:
2800005

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.