آزمایشگاه پاتولوژی آذربایجان

نام آزمایشگاه: پاتولوژی آذربایجان
مدیر: خانم دکتر اشرف فخرجو
  آدرس: تبریز، پهار راه آبرسانی - ساختمان ایران کلینیک
 تلفن تماس:
3346123

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.