آزمایشگاه دکتر صالحی

نام آزمایشگاه: دکتر صالحی
مدیر: دکتر محمد صالحی
  آدرس: شیراز، خیابان زند کوچه 47 روبروی هتل پارس
 تلفن تماس:
2352223 و 2309486

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.