آزمایشگاه تشخیص طبی امام علی (ع)

نام آزمایشگاه: تشخیص طبی امام علی (ع)
مدیر: دکتر صمد یوسفی
  آدرس: شیراز، خیابان نادر روبروی خیابان قدمگاه
 تلفن تماس:
8308363 و 8201213

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.