آزمایشگاه بیمارستان قلب فاطمه الزهرا ( س )بیمارستان شهید حجازی

نام آزمایشگاه: بیمارستان قلب فاطمه الزهرا ( س )بیمارستان شهید حجازی
مدیر: دکتر سید محمود حمیدی
  آدرس: شیراز، شیراز-بلوار سیبویه
 تلفن تماس:
7280281

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.