آزمایشگاه بیمارستان دکتر میر

نام آزمایشگاه: بیمارستان دکتر میر
مدیر: دکتر منصوره فاضلی
  آدرس: شیراز، ابتدای خیابان عفیف آباد
 تلفن تماس:
6254501

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.