آزمایشگاه آتیه

نام آزمایشگاه: آتیه
مدیر: دکتر کتایون جانفشان
  آدرس: شیراز، خیابان معدل غربی تقاطع 20 متری سینما سعدی
 تلفن تماس:
2335947

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.