آزمایشگاه اردیبهشت

نام آزمایشگاه: اردیبهشت
مدیر: دکتر محمد حسین نامور شوشتری
  آدرس: شیراز، خیابان اسد ابادی – تقاطع خیابان اردیبهشت ساختمان 555 طبقه اول
 تلفن تماس:
2343454

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.