آزمایشگاه بیمارستان میر حسینی شیراز

نام آزمایشگاه: بیمارستان میر حسینی شیراز
مدیر: دکتر شریفه رحمان نیا
  آدرس: شیراز، خیابان هجرت روبروی خیابان عبیر آمیز
 تلفن تماس:
2284387

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.