آزمایشگاه تخصصی هورمونشناسی دکتر مهدی صائب

نام آزمایشگاه: تخصصی هورمونشناسی دکتر مهدی صائب
مدیر: دکتر مهدی صائب
  آدرس: شیراز، بلوار چمران روبه روی بانک تجارت نبش کوچه 17 پلاک 325
 تلفن تماس:
6286515

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.