آزمایشگاه بیمارستان 576 شیراز

نام آزمایشگاه: بیمارستان 576 شیراز
مدیر: دکتر سعید شاقاسمی
  آدرس: شیراز، شیراز-چهارراه باغ تخت
 تلفن تماس:
2283300

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.