آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی

نام آزمایشگاه: تشخیص طبی بوعلی
مدیر: دکتر فهیمه نظیری
  آدرس: شیراز، ابتدای بلوار معالی آباد جنب بانک ملت
 تلفن تماس:
6240937

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.