آزمایشگاه پاتوبیولوژی‍‍ معدل

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی‍‍ معدل
مدیر: دکتر محمد مهدی محب زاده
  آدرس: شیراز، خیابان پوستچی تقاطع معدل ساختمان پزشکان
 تلفن تماس:
2337214

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.