آزمایشگاه انتقال خون

نام آزمایشگاه: انتقال خون
مدیر: دکتر علیرضا توسلی
  آدرس: شیراز، خیابان زند ـ میدان نمازی جنب دانشکده مهندسی
 تلفن تماس:
2532083 الی 2352084

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.