آزمایشگاه بیمارستان پارس شیراز

نام آزمایشگاه: بیمارستان پارس شیراز
مدیر: دکتر کامروز کاویانی
  آدرس: شیراز، خیابان قصرالدشت ـ سه راه برق
 تلفن تماس:
2338858

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.