آزمایشگاه ارم

نام آزمایشگاه: ارم
مدیر: دکتر سید حمیدرضا چراغی
  آدرس: شیراز، شیراز-خ زند بعد از بیمارستان شهید فقیهی
 تلفن تماس:
2320884

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.