آزمایشگاه بیمارستان رازی

نام آزمایشگاه: بیمارستان رازی
مدیر:
  آدرس: سراوان، خیابان عدالت - روبروی کلانتری مرکزی
 تلفن تماس:
0545522– 3003 -5

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.