آزمایشگاه میلاد

نام آزمایشگاه: میلاد
مدیر: دکتر سید مهدی همام - دکتر سید محسن موسوی نژاد
  آدرس: مشهد، خیابان احمد آباد - پرستار 1 - ساختمان پردیس - آزمایشگاه میلاد
 تلفن تماس:
051-38419895

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.