آزمایشگاه البرز

نام آزمایشگاه: البرز
مدیر: دکتر دینا امیدوار طهرانی
  آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا - سه راه ادبیات - نبش ابن سینا 3/2 - ساختمان 46 - آزمایشگاه البرز
 تلفن تماس:
051-۳۸۴۸۵۵۸۶

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.