آزمایشگاه دکتر نجات شکوهی

نام آزمایشگاه: دکتر نجات شکوهی
مدیر: دکتر نجات شکوهی - دکتر محمدرضا بربند
  آدرس: مشهد، خیابان کوهسنکی - نرسیده به میدان الندشت - آزمایشگاه دکتر نجات شکوهی
 تلفن تماس:
051-38439244

مدرک تحصيلي مسئول فني آزمايشگاه : دکترای  علوم آزمایشگاهی;#متخصص بیوشیمی
نوع فعاليت : خصوصي
وابستگي سازماني : مستقل (خصوصی)


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.