آزمایشگاه اندیشه

نام آزمایشگاه: اندیشه
مدیر: دکتر مینو عرفانیان نخچی طوسی
  آدرس: مشهد، طلاب - مفتح 14 - خیابان اندیشه - پلاک 439 - آزمایشگاه اندیشه
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.