آزمایشگاه دکتر هدایت نیا

نام آزمایشگاه: دکتر هدایت نیا
مدیر: دکتر رجب هدایت نیا
  آدرس: مشهد، بلوارتوس - نبس توس 81 - آزمایشگاه دکتر هدایت نیا
 تلفن تماس:
051-36659392

مدرک تحصيلي مسئول فني آزمايشگاه : دکترای  علوم آزمایشگاهی
نوع فعاليت : خصوصي
وابستگي سازماني : مستقل (خصوصی)


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.