آزمایشگاه مرکزبهداشت هشترود

نام آزمایشگاه: مرکزبهداشت هشترود
مدیر: یعقوب طرقی ( کارشناس آزمایشگاه )
  آدرس: هشترود، هشترود - خیابان امام - روبروی شبکه یهداشت ودرمان - ساختمان بیمارستان سابق
 تلفن تماس:
6222057

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.