آزمایشگاه دکتر طاهائی هشترود

نام آزمایشگاه: دکتر طاهائی هشترود
مدیر: دکتر محمد طاهائی
  آدرس: هشترود، خیابان امام روبروی سپاه پاسداران
 تلفن تماس:
6228343

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.