آزمایشگاه در مانگاه دیابت پروین

نام آزمایشگاه: در مانگاه دیابت پروین
مدیر: خانم دکتر افسانه هراتیان
  آدرس: اصفهان، خیابان پروین-چهار راه آل خجند
 تلفن تماس:
2503424

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.