آزمایشگاه آفتاب

نام آزمایشگاه: آفتاب
مدیر: دکتر مجتبی جوانی
  آدرس: اصفهان، خیابان بزرگمهر- کوچه درمانگاه شهید صدوقی-بن بست تاج میر
 تلفن تماس:
2664399

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.