آزمایشگاه آسیب شناسی دکتر مهزاد

نام آزمایشگاه: آسیب شناسی دکتر مهزاد
مدیر: دکتر منصور مهزداد
  آدرس: اصفهان، خیابان شمس آباد چهارراه قصر
 تلفن تماس:
2369769

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.