آزمایشگاه امام رضا (ع)

نام آزمایشگاه: امام رضا (ع)
مدیر: دکتر سیف اله مهرابی
  آدرس: اصفهان، خ بزرگمهر ـ جنب کوچه فرهنگیان پلاک 51
 تلفن تماس:
2652800

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.