آزمایشگاه دکتر بیات

نام آزمایشگاه: دکتر بیات
مدیر: خانم دکتر زهرا بیات
  آدرس: اصفهان، خیابان توحید- چهار راه پلیس - مجتمع ماکان3- طبقه4- واحد 20
 تلفن تماس:
6287044

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.