آزمایشگاه میلاد

نام آزمایشگاه: میلاد
مدیر: دکتر مهشید افضل - دکتر مهین لطفی
  آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه روبروی داروخانه اصفهان مجتمع پزشکی میلاد
 تلفن تماس:
2222430

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.