آزمایشگاه پاسارگاد

نام آزمایشگاه: پاسارگاد
مدیر: غیر فعال
  آدرس: اصفهان، خیابان توحید میانی - روبروی اداره ثبت - ساختمان آریا
 تلفن تماس:
6282767

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.