آزمایشگاه دکتر ذاکر

نام آزمایشگاه: دکتر ذاکر
مدیر: دکتر مجید ذاکر
  آدرس: اصفهان، خیابان آتشگاه - بعد از ایستگاه آتشنشانی جنب پست بانک
 تلفن تماس:
09131143192

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.