آزمایشگاه آسیب شناسی دکتر تویسرکانی

نام آزمایشگاه: آسیب شناسی دکتر تویسرکانی
مدیر: دکتر محمد تویسرکانی
  آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه جنب بانک ملت
 تلفن تماس:
2211002

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.