آزمایشگاه باران

نام آزمایشگاه: باران
مدیر: دکتر شراره نواب
  آدرس: اصفهان، خیابان بزرگمهر - ساختمان 152
 تلفن تماس:
2674727

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.