آزمایشگاه ایرانیان

نام آزمایشگاه: ایرانیان
مدیر: خانم دکتر بهناز دیبائی
  آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ خواجو- جنب دبیرستان صارمیه
 تلفن تماس:
2232885

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.