آزمایشگاه دکتر صانعی

نام آزمایشگاه: دکتر صانعی
مدیر: آقای دکتر صانعی
  آدرس: اصفهان، ابتدای خیابان محتشم کاشانی-ساختمان معین-واحد 1 شرقی
 تلفن تماس:
6252855

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.