آزمایشگاه پرتو

نام آزمایشگاه: پرتو
مدیر: دکتر شیوا سلیمی
  آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی مجتمع عالم آرا طبقه اول واحد 103
 تلفن تماس:
6633126

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.