آزمایشگاه ژنوم

نام آزمایشگاه: ژنوم
مدیر: دکتر منصور صالحی
  آدرس: اصفهان، خیابان شریعتی غربی پلاک 208
 تلفن تماس:
6269586

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.