آزمایشگاه آسمان جم

نام آزمایشگاه: آسمان جم
مدیر: آقای دکتر بهمن کام بخش
  آدرس: اصفهان، خیابان طیب – جنب اتباع خارجی_ ساختمان جم- طبقه دوم
 تلفن تماس:
2352324

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.