آزمایشگاه پاتوبیولوژی شهریار

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی شهریار
مدیر: دکتر بابک بریمانی
  آدرس: دیواندره، شهرستان دیواندره - خیابان 16 متری
 تلفن تماس:
08723728100

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.