آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام خمینی
مدیر: دکتر سید قاسم مصطفوی
  آدرس: دیواندره، خیابان شیهد باقری
 تلفن تماس:
3722930

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.