آزمایشگاه دیواندره

نام آزمایشگاه: دیواندره
مدیر:
  آدرس: دیواندره، خیابان امام (ره)
 تلفن تماس:
6640 - 08723772

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.