آزمایشگاه مرکز بهداشت دیواندره

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت دیواندره
مدیر: چیمن قیصری
  آدرس: دیواندره، خیابان امام - کوچه فتح امبین
 تلفن تماس:
2750

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.