آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع)

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام سجاد (ع)
مدیر:
  آدرس: آشتیان، آشتیان، خ شهید بهشتی
 تلفن تماس:
1-37222120

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.