آزمایشگاه شهید کاشفی

نام آزمایشگاه: شهید کاشفی
مدیر:
  آدرس: آشتیان، آشتیان، بلوار شهدا، مرکز بهداشتی درمانی شهید کاشفی
 تلفن تماس:
7224740

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.