بیمارستان های زاهدان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان بوعلی زاهدان‌ آموزشی، درمانی خیابان امیرالمومنین - بیمارستان بوعلی
بیمارستان تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان‌ درمانی خیابان آزادی - بیمارستان تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)
بیمارستان نبی اکرم (ص) زاهدان‌ درمانی بلوار شهید مطهری - روبروی گمرک - بیمارستان نبی اکرم (ص)
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان‌ آموزشی، درمانی بلوار جام جم - بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)
بیمارستان چشم پزشکی فوق تخصصی الزهراء(س) زاهدان زاهدان‌ آموزشی، درمانی بلوار شهید آیت الله مطهری
بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع ) زاهدان‌ آموزشی، درمانی بزرگراه خلیج فارس - روبرومصلی امام خمینی - بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع )
بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان زاهدان‌ درمانی انتهای بلوار بهداشت - میدان پرستار - بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان
بیمارستان روانپزشکی بهاران زاهدان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان امام خمینی - روبروی اداره غله - بیمارستان روانپزشکی بهاران
بیمارستان پیامبر اعظم (ص) زاهدان‌ درمانی زیباشهر - بیمارستان پیامبراعظم (ص)
کلینیک ویژه عدالت دانشگاه زاهدان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان خیام- جنب میدان توحید - کلینیک ویژه عدالت دانشگاه