بیمارستان های زابل

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) زابل‌ درمانی میدان جهاد - روبروی ستاد دانشگاه علوم پزشکی زابل - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل‌ آموزشی، درمانی کیلومتر ۳جاده زابل - زاهدان - بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)
بیمارستان هامون (تامین اجتماعی) زابل‌ درمانی خیابان هیرمند - تقاطع سام غربی - بیمارستان هامون (تامین اجتماعی)