بیمارستان های یاسوج

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سلمان یاسوج درمانی بلوار مطهری - خیابان تختی - پایین تر از نقلیه شهرداری - بیمارستان سلمان
بیمارستان شهید بهشتی یاسوج آموزشی، درمانی خیابان شهید محمد منتظری - بیمارستان شهید بهشتی
بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج آموزشی، درمانی جنب هتل آزادی یاسوج - بیمارستان امام سجاد (ع)
بیمارستان دانشگاه آزاد یاسوج درمانی سرابتاوه پردیس دانشگاه آزاد - بیمارستان دانشگاه آزاد
بیمارستان شهداء گمنام یاسوج درمانی جاده آبشار - ابتدای بلوار ارم - بیمارستان شهداء گمنام
بیمارستان امید یاسوج درمانی خیابان شهید محمد منتظری - بیمارستان امید
بیمارستان 200 تختخوابی یاسوج آموزشی، درمانی بلوار شهید قرنی - بیمارستان 200 تختخوابی
بیمارستان زاگرس یاسوج درمانی بلوار ابوذر - بیمارستان زاگرس
بیمارستان شهید رجایی یاسوج آموزشی، درمانی میدان امام حسین (ع) - بیمارستان شهید رجایی
کلینیک شهید مفتح یاسوج آموزشی، درمانی، پژوهشی شهید محمد منتظری - کلینیک شهید مفتح