بیمارستان های ارومیه

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید عارفیان ارومیه ارومیه‌ درمانی خیابان امام - خیایان بسیج - بیمارستان شهید منصور عارفیان
بیمارستان رازی ارومیه‌ آموزشی، درمانی جاده سلماس - جنب اداره تحقیقات کشاورزی - مرکز آموزشی و درمانی رازی
بیمارستان دکتر صولتی ارومیه ارومیه‌ درمانی خیابان امام -بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان شفا ارومیه ارومیه‌ درمانی خیابان امام - جنب مخابرات - بیمارستان شفا
بیمارستان شهید مطهری ارومیه ارومیه‌ آموزشی، درمانی خیابان آیت الله کاشانی - بیمارستان شهید مطهری ارومیه
بیمارستان 523 ارتش ارومیه ارومیه‌ درمانی خیابان سربازان گمنام - روبروی بلوار استادان - بیمارستان 523 ارتش ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه‌ آموزشی، درمانی بلوار آیت الله مدرس- خیابان ارشاد - مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)
بیمارستان آذربایجان ارومیه ارومیه‌ درمانی خیابان شهید بهشتی - بالاتر از دانشگاه - بیمارستان آذربایجان
بیمارستان آیت الله طالقانی ارومیه ارومیه‌ آموزشی، درمانی خیابان کاشانی - روبه روی مجموعه ورزشی تختی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی
کلینیک ویژه قدس ارومیه‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان خیام شمالی - کلینیک ویژه قدس
بیمارستان سیدالشهدا (ع) ارومیه‌ آموزشی، درمانی بلوار 17شهریور - روبروی خیابان شهید صمدزاده - بیمارستان سیدالشهدا (ع)
بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه‌ درمانی خیابان مولوی - خیابان امام رضا (ع) - بیمارستان امام رضا (ع)